Hvilken certificering skal vi vælge

Der findes en lang række standarder. Det kan være en urskov at vælge. Som hovedregel så anbefales det altid at spørge kunden. Meget ofte opleves det at kunderne har forskellige ønsker. Prøv om det er muligt at få dem til at vælge den samme standard. Nogle gange skal man også vælge at en certificering efter en speciel standard er for dyr i forhold til den indtjening man kan få. Det er en afvejning. Der er to typer af standarder. 1) ledelses systemer: Det er ISO standarderne. f.eks. ISO 9001 dækker over kvalitetsstyring. Her skaber standarden rammerne for hvilke krav en virksomhed skal leve op til. Og det er virksomhederne der lægger niveauet. 2) Produktcertificering. Det er forskellige organisationer rundt i verdenen der udarbejder en standard og lægger niveauet for hvad man skal leve op til. Meget ofte passer de aktuelle krav ikke helt til den produktion man har. Men man skal så finde en måde til at efterleve standarderne.

Alle standarder bliver opdateret med mellemrum. ISO standarderne er næsten alle blevet opdateret så de ligner hinanden meget. Produktstandarderne bliver også opdateret, og mange gange afspejler opdateringen at standardejerne konkurrer indbyrdes. Det kan være fustrerende. Men skal man sælge varen, så skal kravene efterleves