GTP CODE - European Good Trading Practice CODE

GTP Code er en standard, som er udarbejdet af COCERAL, som er grovvarernes egen internationale organisation. COCERAL har besluttet at de vil overfører GTP Code standarden til at være et ledelsessystem. Det betyder, at de akkrediteringskrav der er for ledelses systemer er gældende.

De certificerende organer skal følge en matrix, der udregner tidsforbruget som skal følges i forbindelse med en certificering og vedligeholdelse. Denne matrix foreskriver at der minimum skal bruges 1½ dag på at auditere + ½ dag på afrapportering. Man kan reducere dette med ½ dag hvis det er en simpel organisation med en simpel produktion. Dertil skal der lægges ½ dag for hver adresse som certifikatet skal dække. Det er det samme tidsforbrug der skal bruges i forbindelse med en ISO 22000 certificering. De fleste grovvarer kan ikke slippe uden om en ISO 22000 certificering, af denne grund vil AgroManagement ikke tilbyde GTP Code længere. Vi tror ikke at den vil overleve. – men vi vedligeholder de certifikater der er udstedt efter de regler der er i den standard

Det er en skam, da standarden var god til de små grovvarer, der ikke have nok arbejde til 1 kvalitetsmedarbejder.

Det vil sige, har man et certifikat, der har en gyldighed frem til f.eks. 2020, så sikre vi at certifikatet er gældende frem til dette tidspunkt.

GTP Code certificering

Vi hjælper dig gerne i gang

Spørgsmål til standarden kan rettes til Inge Bodil Jochumsen tlf.: 51 24 49 89 eller på e-mail: ibj@agromanagement.dk ​​